klaar voor de start.
Fase 2

Aan de hand van de wensen bieden wij heldere offertes, transparante afspraken en strakke deadlines.

Fase 5

Presentatie van het voorstel. Een ontwerp gaat pas in productie of wordt pas afgeleverd als de opdrachtgever helemaal tevreden is.
Fase 1

Voorafgaand aan het creatieve werk vindt er een briefinggesprek plaats. Hierin komen alle wensen van u als opdrachtgever naar voren. 


Fase 4

We vertalen het concept naar een ontwerpvoorstel en dit werken we uit in één of meerdere ontwerpen. 
Fase 3

We gaan aan de slag! Een sterk ontwerp begint met een goed idee. We gaan het concept en de strategie bepalen.
 

Fase 6

De ontwerpen worden gerealiseerd, gedrukt en afgeleverd! Bij ons kunt u terecht voor alles waar een creatieve oplossing voor nodig is.